دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۵

من آماده ام اعدام بشم

پس از سالها شکنجه
در آخرینشان از این دست
سرم را بیرحمانه
.در بزرگترین لیوان تشنه گی هایم فشردم
.بالاخره هم تسلیم شدم

...و این است تمام اعتراف من به بودن

۱ نظر:

رضا اس اچ گفت...

اعتراف کافی نیست
شاهد
لازم است